Orzeczenie niepełnosprawności – formalności, przywileje

Orzeczenie niepełnosprawności – formalności, przywileje
Niepełnosprawność dzięki nowoczesnym technologiom w wielu aspektach życia przestaje być tak dotkliwie odczuwalna. Elektryczne wózki pozwalają na sprawne poruszanie się po domu i najbliższej okolicy. Specjalne aplikacje czy syntezatory pomagają w komunikacji osobom z problemem mowy po udarach, a takie gadżety jak inteligentne gniazdka pozwalają na gaszenie światła czy jego zapalanie bez konieczności wstawania z łóżka. Warto wiedzieć, jakie formalności należy załatwić oraz jakie udogodnienia przysługują osobom z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Orzeczenie o niepełnosprawności

Orzeczenie o niepełnosprawności to formalny dokument, który jest potwierdzeniem, że dana osoba jest niepełnosprawna. Na jego podstawie można starać się o ulgi i świadczenia, dzięki którym będzie łatwiej funkcjonować. Takie orzeczenie na przykład pomaga uzyskać odpowiednie zatrudnienie w zakładzie aktywności zawodowej albo zakładzie pracy chronionej. Pozwala korzystać z przywilejów pracowniczych, uzyskać świadczenia opiekuńcze, dodatek mieszkaniowy, kartę parkingową, dostać dofinansowania do rehabilitacji, na sprzęt, likwidację różnego rodzaju barier (w tym komunikacyjnych i architektonicznych). Orzeczenie o niepełnosprawności pozwala korzystać z usług terapeutycznych, socjalnych i opiekuńczych, a także przysługujących ulg podatkowych czy też na przejazdy. O dokument może ubiegać się osoba, która ukończyła 16 lat, ma naruszoną sprawność organizmu i przez swoje ograniczenia nie może podjąć pracy, wymaga stałej opieki i ma problem z wykonywaniem codziennych czynności. Lista chorób do orzeczenia o niepełnosprawności jest udostępniona w oficjalnym serwisie Rzeczpospolitej Polskiej.


Do uzyskania dokumentu niezbędny będzie między innymi wypełniony wniosek o orzeczenie niepełnosprawności, zaświadczenia lekarskie oraz dokumenty potwierdzające stan zdrowia. Można się również starać o legitymację osoby niepełnosprawnej. W tym celu należy przygotować wniosek o wydanie takiego dokumentu, aktualne zdjęcie o wymiarach 35 mm × 45 mm oraz przyznane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.


Stopień niepełnosprawności

Istnieją trzy stopnie niepełnosprawności – znaczny, umiarkowany i lekki. Znaczny dotyczy osób, które przez swój stan zdrowia nie mogą podjąć pracy zawodowej lub do jej podjęcia muszą mieć specjalnie przystosowane stanowisko. Otrzymują go osoby, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować, są zależne od pomocy osób trzecich dłużej niż przez 12 miesięcy. Stopień niepełnosprawności umiarkowany otrzymuje osoba, która jest niezdolna do pracy i potrzebuje pomocy czasowej lub częściowej przez więcej niż 12 miesięcy. Stopień lekki otrzymuje osoba, która przez stan zdrowia może pracować częściowo, ma problemy w wykonywaniu codziennych czynności, potrzebuje specjalnych urządzeń, które ułatwią życie, jak na przykład proteza, implant ślimakowy czy pompa insulinowa.


Przystosowanie do życia z niepełnosprawnością

Kiedy choroby lub problemy z poruszaniem się wykluczają osoby, które były w pełni sprawne, trzeba zapewnić im odpowiedni sprzęt oraz przystosować mieszkanie do ich potrzeb. Nie każdy ma jednak na to środki czy możliwości. Domy opieki dolnośląskie posiadają odpowiednio przystosowane pomieszczenia, by osoby o każdym stopniu niepełnosprawności mogły się bezpiecznie przemieszczać po obiekcie. W pokojach zamontowano oświetlenie i kontakty na odpowiedniej wysokości, nie ma progów, a przejścia są na tyle szerokie, by osoba poruszająca się na wózku bez problemu mogła przez nie przejechać. Dom opieki nad seniorem gwarantuje, że w każdym pokoju znajduje się łazienka z prysznicem bez brodzika, za to z wygodnym krzesełkiem, a tuż obok uchwyt, by móc się bezpiecznie poruszać. Ułatwia to również korzystanie z toalety. Prywatny dom opieki dba o to, by w przestrzeniach wspólnych nie było przeszkód architektonicznych, na wyższe piętra prowadzi winda wyposażona w komunikaty głosowe. Dom opieki dla niepełnosprawnych zapewnia również kompleksową pomoc w trakcie jedzenia posiłków, ubierania czy poruszania się po obiekcie.


Niepełnosprawność nie musi wykluczać – przy obecnej technologii i rozwoju możliwości można zadbać o bliskich tak, by na co dzień mieli swobodę przemieszczania się, komunikowania czy wykonywania prostych czynności. Również prywatne domy opieki otaczają troską i wsparciem każdego podopiecznego.