Gdzie osoba starsza może uzyskać pomoc?

Gdzie osoba starsza może uzyskać pomoc?
Choć w większości codziennych czynności seniorzy są w stanie sobie poradzić samodzielnie, nie zawsze jest to dla nich łatwe. Czasem samo sprzątanie czy zrobienie zakupów jest problematyczne – zwłaszcza, gdy osoba starsza mieszka sama. Jeśli Twój krewny jest seniorem i nie masz możliwości zapewnienia mu codziennej opieki i wsparcia, zadbaj o to, by wiedział, do kogo mógłby zwrócić się o pomoc lub samodzielnie ją zorganizuj.

Pokonywanie barier

Pierwszą barierę stanowi poproszenie o pomoc – często osoba starsza boi się lub wstydzi się przyznać, że potrzebuje wsparcia lub liczy jedynie na pomoc rodziny. W przypadku, gdy każdy z bliskich ma swoje obowiązki, nie jest w stanie poświęcić seniorowi wystarczającej ilości czasu. Zdarza się, że osoba starsza wymaga całodobowej pomocy, co wymaga dużego zaangażowania. Bliscy, choć chcą podać pomocną dłoń, nie zawsze są w stanie osobiście czuwać nad seniorem – w takim przypadku niezbędna może okazać się pomoc z zewnątrz.

Zanim samodzielnie zorganizujesz pomoc dla seniora, porozmawiaj z nim i wytłumacz, że sytuacja wymaga podjęcia odpowiednich działań. Dzięki pomocy z zewnątrz może on uzyskać konieczną pomoc i wsparcie. Wyjaśnij, że jest to sposób na podniesienie jakości życia i zapewnienie niezbędnego bezpieczeństwa.

Pomoc ze strony placówek i ośrodków

O pomoc można się przede wszystkim zwrócić do miejskich ośrodków pomocy społecznej – wystarczy skontaktować się z lokalnym ośrodkiem i zapytać o formy wsparcia dedykowane seniorom lub sprawdzić je na stronie internetowej. Oprócz pomocy materialnej w formie zasiłku, na terenie większych i mniejszych miejscowości prowadzone są programy aktywizujące, wolontariat pomocniczy oraz oferowane są usługi opiekuńcze – również specjalistyczne. Mogą one obejmować pomoc w zakresie dbania o higienę czy rehabilitację ciężko chorych lub niepełnosprawnych seniorów. Koniecznie dopytaj również, jak wygląda odpłatność za konkretny rodzaj pomocy – w niektórych przypadkach możesz starać się o dofinansowanie przez wzgląd na stan zdrowia starszej osoby.

Koronawirus – pomoc dla seniorów

W związku z pandemią seniorom odradza się wychodzenie do sklepu. Aby jednak krewnemu niczego nie brakowało, możesz zrobić mu zakupy samodzielnie lub skorzystać z programu Wspieraj Seniora. Dzięki takiemu rozwiązaniu do mieszkania Twojego krewnego zostaną dostarczone niezbędne produkty. Dobrym pomysłem jest też nauczenie osoby starszej obsługi smartfona lub komputera, dzięki czemu będzie ona mogła samodzielnie odbyć e-wizytę u lekarza. Jeśli jednak opieka nad osoba starszą staje się coraz trudniejsza, ale chcesz nadal dbać o najwyższą jakość życia krewnego, zdecyduj się na dom spokojnej starości (dolnośląskie). W Rezydencji Senioralnej „Słowik” nie tylko dbamy o zdrowie seniora, ale też o jego otoczenie – pokoje regularnie ozonujemy i zapewniamy wszystkie środki niezbędne do zachowania wysokiej jakości życia podopiecznych.

Jak radzić sobie w ciężkiej chorobie

Ciężka choroba to spore wyzwanie – nie tylko utrudnia życie chorego krewnego, ale wpływa na życie codzienne jego rodziny. Samotni seniorzy często w takim przypadku są kierowani do specjalistycznych ośrodków. Alternatywą dla domu opieki społecznej lub domu dziennego pobytu jest prywatny dom seniora (Wałbrzych) – Rezydencja Senioralna „Słowik” gwarantuje nie tylko ciepłą i przyjazną atmosferę, ale też komfort. Co więcej, Twój krewny pozostanie pod ścisłym nadzorem lekarza, a wszystkie zmiany stanu zdrowia będą stale monitorowane. Zapewniamy kompleksową opiekę i nieustanne wsparcie każdemu podopiecznemu.