Problemy ze słuchem u osób starszych – jak sobie z nimi poradzić?

Problemy ze słuchem u osób starszych – jak sobie z nimi poradzić?
Zaburzenia słuchu dotyczą głównie osób starszych. Szacuje się, że aż trzy czwarte seniorów po 70. zmaga się z częściową głuchotą, zaś po 80. roku życia aż 80% skarży się na problemy ze słuchem. Osłabienie tego zmysłu uniemożliwia codzienne funkcjonowanie i komunikację. Może to doprowadzić do wycofania społecznego czy nawet depresji. Dzięki postępowi medycyny niedosłuch można skutecznie leczyć. Jak rozpoznać problem i gdzie szukać pomocy?

Zaburzenia słuchu u osób starszych

Przyczyny niedosłuchu u seniorów nie są do końca znane. Zwykle nakłada się kilka czynników, które prowadzą do pogorszenia, a w konsekwencji utraty słuchu. Ucho tworzą kosteczki – młoteczek, kowadełko, strzemiączko, błona bębenkowa, jama bębenkowa, trąbka słuchowa, nerw ślimakowy i przedsionkowy, ślimak i kanały półkoliste. Komórki zmysłowe ślimaka w uchu odpowiadają za przekształcanie fal dźwiękowych w impulsy elektryczne i przekazywanie ich do mózgu. Wraz z wiekiem ulegają one zużyciu, w konsekwencji czego przestają spełniać swoją funkcję poprawnie. Wiek to nie jedyna przyczyna pogorszenia się słuchu. Mogą być to również predyspozycje genetyczne, towarzyszące seniorowi choroby sercowo-naczyniowe oraz stała ekspozycja na hałas. Konsekwencje utraty słuchu u osób starszych są nieodwracalne. Jedynym rozwiązaniem, które poprawi jakość życia, jest aparat słuchowy. Istnieje również takie pojęcie jak nagła utrata słuchu. To stan, w którym zazwyczaj jedno ucho przestaje odbierać dźwięki przekraczające 30 dB. Może mieć to związek z problemami naczyniowymi, infekcjami górnych dróg oddechowych lub zaburzeniami immunologicznymi. Jeżeli senior skarży się na brak słuchu, który postępuje szybko (zazwyczaj do 3 dni), to konieczna będzie wizyta u laryngologa. Wyeliminowanie konkretnej przyczyny sprawia, że słuch wraca do poprzedniego stanu.


Utrata słuchu - objawy

Zaburzenia słuchu, czyli niedosłuch rozwija się stopniowo, dlatego jest praktycznie niezauważalny. Na początku objawia się brakiem odbierana wysokich tonów (powyżej 3 kHz). Najczęściej dotyczy to głosów damskich i dziecięcych. Problemy nasilają się w miejscach, gdzie panuje gwar – w restauracji czy kawiarni. W trakcie rozmowy z seniorem można spotkać częste pytania czy prośby o powtórzenie, gdyż starsza osoba ma wrażenie, że rozmówca niewyraźnie mówi. Z kolei osoba, która dobrze słyszy, może mieć wrażenie, że osoba niedosłysząca krzyczy. Wymienione konsekwencje utraty słuchu często stają się przyczyną wycofania z życia społecznego, a w większości przypadków- licznych nieporozumień. Seniorzy często przestają oglądać telewizję (lub robią to przy zwiększonej głośności), nie chcą rozmawiać przez telefon. By temu zapobiec, warto udać się z seniorem do laryngologa, który dokładnie przeanalizuje problem, postawi diagnozę i skieruje chorego do protetyka słuchu, odpowiedzialnego za dobranie odpowiedniego aparatu słuchowego.


Dom seniora to miejsce, w którym osoby z niedosłuchem mogą poczuć się bezpiecznie i pewnie. Wśród innych podopiecznych, którzy borykają się z takim samym problemem znajdą oparcie oraz zrozumienie. Opieka medyczna zapewnia stałą kontrolę nad schorzeniem i monitorowanie ewentualnych zmian. Prywatne domy opieki dolnośląskie zapewniają odpowiednią opiekę oraz przystosowanie pomieszczeń także dla osób, które słabo słyszą. Dzięki obecności innych seniorów i licznych zajęć podopieczni mogą odzyskać radość z życia w społeczeństwie oraz ponownie cieszyć się swobodną komunikacją z drugim człowiekiem.


Niedosłuch starczy jest bezpośrednio związany z wiekiem, dlatego należy przypominać bliskim o odpowiednich metodach zapobiegania i o ochronie uszu. Warto unikać długotrwałej ekspozycji na hałas. W miejscach, w których natężenie dźwięków jest duże, zalecane jest noszenie odpowiednich nauszników ochronnych lub zatyczek. O utrzymanie odpowiedniej kondycji naczyń krwionośnych zadba również aktywny styl życia, ćwiczenia i unikanie palenia papierosów.