Słowik to komfort i bezpieczeństwo

Rezydencja Senioralna "Słowik" odpowiada na potrzeby Seniorów wymagających większej pomocy i tch, którzy radzą sobie samodzielnie. Może pomieścić 60 Podopiecznych, do dyspozycji których są 33 pokoje, 1 lub 2 osobowe. Komunikacja wewnątrz budynku została tak zorganizowana, aby jak najbardziej ułatwić poruszanie się po obiekcie. Wyłączniki i wszelkie przyciski znajdują się na wysokości maksymalnie 110 cm nad podłogą, a więc mogą z nich korzystać poruszający się na wózkach inwalidzkich. Pensjonariusze mogą również korzystać z tzw. bransoletek życia, które są elementem specjalnego systemu teleopieki. Bransoletka posiada detektor upadków i przycisk wezwania pomocy. Całodobowo również mierzy tętno, przypomina o zażyciu leków i wysyła informację o lokalizacji użytkownika.

Do budynku Rezydencji Senioralnej "Słowik", można dostać się zarówno schodami jak i windą, która dojeżdża na każde piętro i wyposażona jest w sygnalizację świetlną i dźwiękową, dzięki czemu mogą z niej samodzielnie korzystać również osoby niedowidzące i niewidome. Pomyślano także o rodzinach odwiedzających swoich bliskich. Do ich dyspozycji jest monitorowany i bezpłatny parking, a także klimatyzowana restauracja.