Gra w bule

Petanka, czy też gra w bule, to dyscyplina, która jest nową tradycją sportową Jedliny Zdroju. Od kliku lat regularnie odbywa się tu międzynarodowy festiwal, który wyłania nowych mistrzów tego sportu. Rezydencja Senioralna „Słowik” zachęca podopiecznych do nauki tej dyscypliny.

Jedlina Zdrój jest jednym z kilku polskich miast - inicjatorów powołania Polskiej Federacji Petanqe. Jako dyscyplina, jest jedną z najbezpieczniejszych. Nie naraża uczestników gry na urazy, czy kontuzję, co w przypadku Seniorów jest dodatkowym atutem. Zespołowy charakter sportu, poprawia relacje społeczne i jednocześnie rodzi ducha rywalizacji. Zajęcia z gry w bule prowadzone są pod okiem mistrzów i trenerów sportu, którzy nie tylko dzielą się swoimi umiejętnościami, ale także zarażają aktywnym sposobem spędzania czasu.